ویژگی های بلوک فوم دار تاپ پانل

بلوک فوم دار تاپ پانل با هسته عایق میانی پلی استایرن و جداره های بتنی دوطرف ان که از جنس پوکه میباشد در دیوار ساختمان مقاومت حرارتی ایجاد کرده و از تبادل دما جلوگیری میکنند و در نتیجه باعث بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان میگردد و همچنین کارایی عایق کاری حرارتی و رطوبتی و صوتی ان در تمامی مدت بهره برداری از ساختمان تاثیر گذار خواهد ماند.

صرفه اقتصادی

(هزینه تمام شده ساختمان راکاهش داده) ومی توان سیستم های گرمایشی وسرمایشی کوچک تری خریداری نمود (افزایش سرعت اجرای کار) به علت ابعاد بزرگ ووزن بسیار کم وهمچنین اجرای هم زمان دیوار چینی وعایق کاری دیوار در یک مرحله

سلامت ساکنین ومحیط زیست

احساس یکنواختی دما مطبوع وارامش وسکوت درتمامی فضای ساختمان جلوگیری ازایجاد لک وچرک وتخریب نازک کاری ساختمان وبروز میکروارگانیسم های مضر کاهش. Co2 درهوای ساختمان ومحیط زندگی

مهندسان و معماران دیوار ساختمان را یکی از مهم ترین اجزاء سازه می دانند که رعایت استاندارد های آن باعث ارتقاء در استاندارد های دیگر سازه می گرد و چون فقط یک بار امکان نصب آن وجود دارد از اهمیت بیشتری هم بر خوردار می گردد.