بلوک فوم دار تاپ پانل

 

 

 

 

 

 

 

این واحد تولیدی از سال  ۱۳۴۰ با ساخت قطعات بتنی  شروع  بکار نمود 

وسعی در ابداع محصولات متنوع  داشته ودرسال ۱۳۸۸ بلوک فوم دار  

تاپ پانل راتولید واستاندارد ان را دریافت نمود

 

 

 

بلوک فوم دار تاپ پانل 

این بلوک فوم دار با عایق میانی پلی استایرن می باشد که عمل کرد ان مانند یک دیوار عایق برای ذخیره انرژی ومنطبق  بر مبحث ۱۸و۱۹ مقرارت ملی ساختمان می باشد

بلوک فو دار تاپ پانل با توجه ویژگی ساخت وفوم عایق ان پل حرارتی نداشته ودر نتیجه عایق حرارتی  وعایق رطوبتی وصوتی کارامدی در ساختمان می باشد

 

بلوک فوم دار تاپ پانل دربهینه سازی  مصرف سوخت وذخیره انرژی در طول مدت بهر ه برداری از ساختمان اثر بخشی خودرا درارتقا ارامش واسایش ساکنین ان مهیا می سازد

 

 

روش غیر فنی ولی متداول در عابق کاری سا ختمان فوم عایق حرارتی رامابین دو دیوار جا سازی می کنند ویاعایق رااز دو طرف سیمان کاری نموده که البته معا یب این روش هزینه بیشتر-زمان اجرا ی کار طولانی تر-افزایش وزن دیوارواشغال فضای مفید ساختمان را در پی خواهد داشت

دربلوک فوم دار تاپ پانل باطراحی فنی  بهتر نواقص بالا رفع شده وهر استادکار سنتی با وسایل معمولی خود براحتی عایق کاری دیوار ساختمان را اجرا  می نمایید

 

مشخصات فیزیکی بلوک فوم دار تاپ پانل

جدارهای بتنی دو طرف به قطر ۲cm وازجنس پوکه سبک بوده وبا توجه به فاق وزبانه  های که با فوم عایق میانی ایجاد کرده کاملا درگیر و مستحکم می باشد و قا بلیت میخ پذیری وبرش کاری وهمچنین نصب تاسیسات سنگین را دارد.

ابعاد   بلوک                    ۱۴                   ۲۰                    ۵۰

                        عرض                 ارتفاع                 طول

 

۱۰cm                             ضخامت فوم

۶  kg                وزن 

 

 

 

مشخصات ترمو فیزیکی بلوک فوم دار تاپ پانل 

عایق کاری حرارتی ونداشتن پل حرارتی ورطوبتی در پوسته ساختمان مهم ترین اقدام جهت صرفه جویی سوخت وذخیره سازی انرزی واسایش وراحتی ساکنین ساختمان می باشد

باتجربیات فنی وعملی اجرا شده نوع عایق از جنس پلی استایرن که هم عایق حرارتی وعایق رطوبتی بوده وقابلیت تحمل  بارهای فیزیکی دارد

وهمچنین  برای کارایی بیشتر  بلوک فوم دار تاپ پانل ضخامت عایق۱۰cmبکار گرفته شده

      w/(mK)       ۰/۰۴      ضریب هدایت حرارتیλ   

           ۲/۵۲                M2K/W     مقاومت حرارتی    R

            kg/m3    ۱۵     دانسیته            ρ

 ¾

با عایق کاری ساختمان پل های حرارتی ورطوبتی حذف وباعث ذخیره انرژی می شود

 

احساس اسایش ویکنواختی دما درفضای ساختمان

 

روش اجرا ی کار 

 

اجرای ازموده واصولی عایق کاری پوسته ساختمان عملا”در بلوک فوم دار تاپ پانل  با عناصر تشگیل دهنده ان بصورت یکپارچه ساخته شده است ویک استاد کار سنتی براحتی  می تواند مانند بلوک معمولی ان را نصب کند        ازنظرفنی برای انکه ملات لای بلوک ها پل حرارتی ایجادنکند یک فاصله هوای در وسط ان ایجاد می کنیم

روی بلوک ها شیار های طولی طراحی شده که در زمان اجرا به سمت بالا قرار می گیرند

موقتا”یک لوله اب روی شیار طولی  قرار داده وملات روی بلوک هارا باکمچه پخش میکنیم

مر حله بعد لوله اب را برداشته تایک فاصله هوای دروسط ملات گذاری ایجاد شود

 اجرای فنی وعلمی وازموده شده در                                   بلوک فوم دار تاپ پانل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیوارهای متداول ساختمان

 

  1. ساخت دیوار ساختمان  با مصالح سنتی 
  2. ساخت دیوار با مصالح از جنس بتن گازی
  3. ساخت دیوار های عایق 

 

مصالح سنتی 

 مصالح این نوع دیوارها از جنس بلوک های شنی ویا پوکه .اجر  .سفال .ایتال…..استفاده می شود

جدارهاوهوای خالی میان انها  پل حرارتی ایجاد نموده کهباعث تبادل دما ونفوذ رطوبت به داخل ساختمان میگردد  

بلوک های پوکه ای چه ازنوع  معدنی وحتی صنعتی ان نمی توانند مانند یک دیوار عایق عمل بکنند

زیرا ضزیب هدایتی حرارتی پوکه زیاد بوده  وهمچنین سیمان اختلاط شده پل حرارتی ایجاد کرده  وباعث انتقال سریع دما درسطح پوسته ساختمان می گردد

ملات چینی روی مصالح سنتی نقش مهمی در ایجاد پل حرارتی در ساختمان می گردد

پل های حرارتی درسا ختمان علاوه بر تاثیرمنفی بر میزان انتقال سریع دمااز پوسته  ساختمان می شود 

ایجاد  وتشدید ترک ها در لایه های نما ی ساختمان 

بروز  میکروارگانیسم مضر برای سلامتی ساکنین 

سبب می گردد

عدم رعایت مبحث ۱۸ ساختمان وعایق نبودن دیوارها  باعث الودگی صوتی ونبود ارامش در محل  کار وزندگی  می شود

 

 

 

عایق کاری دیوار ساختمان مبحث ۱۹

 

علایم عایق نبودن یک ساختمان حتی اگر نو ساز وپایان کار داشته با شد   
فیش های برق و گاز برای هر دوره ارقام زیادی نشان میدهد
زمان کار کرددستگاهای گرمایشی و.سرمایشی بسیار طولانی است  
بعد از خاموش کردن سیستم های گرمایشی وسرمایشی ما احسا س اسایش نمی کنیم 
دمای بیرون وداخل ساختما ن تقریبابه یک اندازه می باشد

                                                                                       

 

دمای فضای داخلی ساختمان واتاق ها  بسیار متفا وت است 
ویلا ها  وساختمان های  که به ندرت وفصلی استفاده میگردد بوی نم  ورطوبت داشته  وبرای گرم کردن ان ها سوخت زیادی تلف می گردد

تبادل حرارت ازپوسته ساختمان

بوی نم و رطوبت  داخل کمد های لباس 

 

 

عرق کردن شیشه های پنجره دو جداره 

 

 

 

 

علایم عایق نبودن یک ساختمان حتی اگر نوساز باشد

_فیش های گاز و برق برای هر دوره ارقام زیادی را نشان میدهد

_زمان کارکرد دستکاه های گرمایشی و سرمایشی بسیار طولانی میباشد